Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Družba, stavební bytové družstvo

Úřední a pokladní hodiny

Úřední hodiny Pokladní hodiny
Pondělí 07.30-11.00 12.00-16.30 Pondělí 09.00-11.00 13.30-16.00
Středa 07.30-11.30 12.30-17.00 Středa 09.00-11.30 13.30-16.30

Telefonní čísla pro hlášení poruch

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 543 212 537
EG.D, a. s.  800 225 577 (poruchy non-stop)
GasNet, s. r. o. 1239 pohotovost plyn
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545 (dispečink)
Vodoinstalace, Elektro, Topení, Plyn, Zámečník
havarijní služba non - stop MTC-stav, s. r. o.
602 578 883

 

4. 12. 2023

změna daně z nemovitých věcí­

Vládní konsolidační balíček platný od 1.1.2024 – změna daně z nemovitých věcí

V rámci snižování schodku státního rozpočtu byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem a nakonec podepsán i prezidentem republiky vládní konsolidační balíček včetně pozměňovacích návrhů platný od 1.1.2024.

Jednou z mnoha změn je navýšení daně z nemovitých věcí v roce 2024 na cca 1,8násobek roku 2023 a zavedení valorizačního mechanismu od roku 2025, kdy by se měla daň z nemovitých věcí pravidelně valorizovat.

Pokud se nezmění předmět daně z nemovitých věcí, nemusí se podávat nové daňové přiznání, finanční úřad opraví koeficienty a sazby daně podle platného znění zákona č. 338/1992 Sb.

Položka předpisu „Daň z nemovitých věcí“ bude od 1.1.2024 u nájemců družstevních prostor upravena dle rozhodnutí představenstva družstva.

Ekonomický úsek
30. 11. 2023

Změna předpisu od 1. 1. 2024­

Upozorňujeme uživatele bytů a garáží, že s platností od 1. 1. 2024 budou v předpisu nájemného (u nájemců) a předpisu příspěvku na správu domu (u vlastníků) a záloh na služby poskytované s užíváním bytů provedeny tyto změny:

-         ukončení splátek anuit, které byly doplaceny v plné výši v průběhu 2. pololetí roku 2023

-         ukončení (zahájení) splácení zápůjček poskytnutých z prostředků družstva

-         ukončení (zahájení) splácení úvěrů od bank v souladu s jejich splátkovým kalendářem

-         úprava položky DPZ-základní platba dle usnesení členské schůze samosprávy a shromáždění vlastníků 

-      navýšení položky daně z nemovitých věcí u družstevních bytů a garáží dle dostupných informací na 1,8 násobek roku 2023 v návaznosti na schválená vládní opatření pro rok 2024

-      změna zálohových plateb na služby z individuálních důvodů (např. převod družstevního podílu, nový vlastník bytu, změna počtu osob apod.)

-          změna zálohových plateb služeb z důvodu usnesení členských schůzí samosprávy a shromáždění vlastníků

-          případné další změny dle pokynů výborů samospráv a shromáždění vlastníků.

Ekonomický úsek
29. 11. 2023

WHISTLEBLOWING­

Vnitřní oznamovací systém DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 602 00 Brno, IČ: 00047708 (dále jen BD)

 

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí bytové družstvo (dále BD) vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro přijímání oznámení jsou upravena vnitřním předpisem směrnice č. 1/2023  přijaté dne 29.11.2023 s účinností od 15.12.2023

GDPR
19. 10. 2023

Informace delegátům­

Vážení delegáti,

zřídili jsme pro Vás informativní okno, kde Vám budeme poskytovat veškeré informace týkající se volebních obvodů a delegátů. 

V případě jakkýchkoli dotazů, týkajicích se Vašeho volebního obvodu nebo Shromáždění dlegátů se obracejte na komendova@druzba-sbd.cz nebo tel. 722 991 648.

Informace delegátům