Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Družba, stavební bytové družstvo

Úřední a pokladní hodiny

Úřední hodiny Pokladní hodiny
Pondělí 07.30-11.00 12.00-16.30 Pondělí 09.00-11.00 13.30-16.00
Středa 07.30-11.30 12.30-17.00 Středa 09.00-11.30 13.30-16.30

Telefonní čísla pro hlášení poruch

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 543 212 537
E.ON Česká republika, s. r. o. 800 773 322 (zákaznická linka)
800 225 577 (poruchy non-stop)
Innogy, s. r. o. 800 11 33 55  zákaznická linka 
1239 pohotovost plyn
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545 (dispečink)
Vodoinstalace, Elektro, Topení, Plyn, Zámečník
havarijní služba non - stop MTC-stav, s. r. o.
602 578 883

 

20. 11. 2021

Konání schůzí - vzory­

Vážení předsedové samospráv a společentství,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nepovažujeme za vhodné rozhodovat v současné době formou svolání zasedání  členských schůzí a shromáždění.

Díky nárustu dotazů ke vzorům jsme aktualizovali vzory, které naleznete zde.

Samosprávy se řídí ustanovení čl. 67 odst. 4) platných stanov družstva za podmínky dodržení ustanovení § 652-655 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK.

Společenství vlastníků ustanovením platných stanov, které dovolují formu rozhodnutí mimo zasedání v souladu s ustanoveními § 1211 -§ 1214 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

 

 

 

 

 

Referát člen. vztahů
1. 11. 2021

Změna předpisu pro bytové domy DRUŽBY, stavebního bytového družstva od 1/2022­

Představenstvo DRUŽBY, stavebního bytového družstva na svém zasedání dne 26.10.2021  rozhodlo svým usnesením č. 318/45  z důvodu navýšení ceny tepla a teplé vody od dodavatele Teplárny Brno, a.s., s platností od 11/2021 o 25 % a avizovaného navýšení dodavatele Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  o 3-5%  o mimořádné změně předpisu.

U dodavatele plynu LAMA energy, a.s. a dodavatele elektřiny, Pražská plynárenská a.s, je fixní cena do konce roku 2022.

Oddělení Plánu
26. 10. 2021

ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZE STRANY VLASTNÍKA JEDNOTKY­

Zákonný postup osoby odpovědné za správu domu v případě, že vlastník jednotky-člen společenství vlastníků porušuje povinnosti dané Občanským zákoníkem, Stanovami společenství vlastníků a Domovním řádem a to způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.

Pro úspěšné právní kroky je třeba zajistit dostatek důkazů pro případ správního a soudního řízení. 

Referát právní
22. 10. 2021

Předpis pro společenství vlastníků­

Vážení členové orgánů společenství vlastníků, doporučujeme Vám navýšení záloh v mimořádném termínu, a to od 1. 1. 2022 z důvodu růstu cen energií.

Informace k navýšení předpisu ke stažení zde.

Oddělení Plánu