Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Družba, stavební bytové družstvo

Úřední a pokladní hodiny

Úřední hodiny Pokladní hodiny
Pondělí 07.30-11.00 12.00-16.30 Pondělí 09.00-11.00 13.30-16.00
Středa 07.30-11.30 12.30-17.00 Středa 09.00-11.30 13.30-16.30

Telefonní čísla pro hlášení poruch

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 543 212 537
EG.D, a. s.  800 225 577 (poruchy non-stop)
GasNet, s. r. o. 1239 pohotovost plyn
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545 (dispečink)
Vodoinstalace, Elektro, Topení, Plyn, Zámečník
havarijní služba non - stop MTC-stav, s. r. o.
602 578 883

 

30. 8. 2023

Legislativní plnění měsíčních informací o spotřebě­

Vážení zástupci bytových domů,

jak jsme Vás již informovali, došlo k úpravě národní legislativy dle požadavků evropské směrnice EED, která se týká dálkových odečtů měřičů tepla, rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů a poskytování informací o spotřebě tepla a teplé vody.

V současné době je zákon č. 67/2013 Sb. schválen ve třech časových verzích:

  1. Verze platná do 31. 12. 2023
  2. Verze platná od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026
  3. Verze platná od 1. 1. 2027
Provozní úsek
11. 7. 2023

INFORMACE K ZÁPISU ZMĚN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU­

Dne 27. 4. 2023 schválilo shromáždění delegátů změnu stanov, týkající se zejména volebních obvodů a delegátů. Změny stanov jsou platné a účinné od 28. 4. 2023.
Změna stanov musí být osvědčena veřejnou listinou.

Dne 31.5.2023 proběhly v souladu s nově přijatými změnami stanov řádné volby do volených orgánů družstva, představenstva a kontrolní komise.

V současné době čekáme na vyhotovení notářského zápisu o osvědčení schválení změn stanov, abychom mohli podat návrh na zápis výše uvedených změn v obchodním rejstříku.

Mgr. Alena Zavřelová
odd. organizačně právní a metodické                                                                                               

Úsek Ředitele Družstva
15. 6. 2023

Zveřejňování vyúčtování služeb na portálu G5i­

Vážení předsedové Společenství, Samospráv a správci,

ve snaze neustále rozšiřovat a vylepšovat služby, které Vám jako zástupcům spravovaných domů poskytujeme, jsme pro zkvalitnění Vaší informovanosti na portálu Integri G5i zprovoznili zveřejňování výsledků vyúčtování služeb.

 

Všeobecné informace
30. 5. 2023

ZMĚNA PODMÍNEK PRO VÝKON FUNKCE V OBCHODNÍ KORPORACI A V DRUŽSTVU ­

NETÝKÁ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ !!!

S účinnosti od 1. 7. 2023 byl zákonem č. 416/2022 Sb. novelizován § 46 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, který nově formuluje podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů obchodních korporací a družstev.

Funkcionář nesmí mít udělen zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby ani zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti, která odpovídá činnostem BD ze strany orgánů veřejné moci ČR, jiného státu EU, státu EHS nebo rozhodnutím mezinárodní organizace. Zákaz nesmí být udělen ani ze strany orgánu veřejné moci jiného státu, pokud důvody pro udělení tohoto zákazu odpovídají podmínkám, za nichž by byl takový zákaz udělen v ČR.

 

Referát právní