Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Družba, stavební bytové družstvo

Úřední a pokladní hodiny

Úřední hodiny Pokladní hodiny
Pondělí 07.30-11.00 12.00-16.30 Pondělí 09.00-11.00 13.30-16.00
Středa 07.30-11.30 12.30-17.00 Středa 09.00-11.30 13.30-16.30

Telefonní čísla pro hlášení poruch

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 543 212 537
EG.D, a. s.  800 225 577 (poruchy non-stop)
GasNet, s. r. o. 1239 pohotovost plyn
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545 (dispečink)
Vodoinstalace, Elektro, Topení, Plyn, Zámečník
havarijní služba non - stop MTC-stav, s. r. o.
602 578 883

 

16. 7. 2024

Nabídka rozšíření pojištění domu o pojištění odpovědnosti za škodu­

Vážení předsedové výborů SV a SA, předsedové SA a správci,

v rámci zkvalitňování služeb, které pro vaše domy poskytujeme, nabízíme v oblasti pojištění možnost jeho rozšíření o Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Toto pojištění je realizováno, tak jako majetková rámcová pojistná smlouva, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group...

Všeobecné informace, Odd. Financování
21. 6. 2024

Dohody o provedení práce od 1.7.2024­

Od 1.7.2024 se upravuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude povinen ohlásit příslušné územní správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance, činné na základě dohody o provedení práce.

Všechny dohody uzavřené od tohoto data, musí být doloženy na začátku pracovního úkolu. Pokud dohodu doložíte na konci sjednaného období, nebude možné ji zpracovat (tzn. že dohoda se začátkem pracovního úkolu např. v červenci, musí být doložena na začátku měsíce července).  Dohody nelze uzavírat zpětně.   Doklady předané ke zpracování musí být úplné a kompletní...                                                                    

 

Všeobecné informace, Personalistika A Mzdy
23. 5. 2024

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ červen 2024­

POZVÁNKA

na jednání Shromáždění delegátů DRUŽBA, stavební bytové družstvo, IČ 00047708,

sídlem Kapucínské nám. 100/6, které se uskuteční dne

10. 6. 2024 v 16,00 hodin

Komunitní a společenské centrum Skála, Oblá 505, 634 00 Brno-Nový Lískovec

Pozvánka v PDF zde

Usnesení SD 2024 v PDF zde

Všeobecné informace
15. 5. 2024

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2024­

v příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2024. Poskytování odměn členům výborů samospráv upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 3 999,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění; zaměstnanec=funkcionář 11% , zaměstnavatel 33,8%. Upozorňujeme Vás na nutnost aktualizovat evidenci funkcionářů u zdravotních pojišťoven a kategorii pojištěnce v případě změn.

Upozorňujeme, že vyplněná tabulka vč. příloh, je podmínkou k vyplacení odměn.

 

Ekonomický úsek